Juhlapyhat.com

Vainojen uhrien muistopäivä

Mikä on holokausti? Mitä tarkoittaa Vainojen uhrien muistopäivä?

Holokausti oli juutalaisten, romanien, homoseksuaalien ja muiden natsi-Saksan ja sen liittolaisten vainoamaan väestöryhmään kuuluvien ihmisten joukkotuho. Se tapahtui toisen maailmansodan aikana, pääasiassa vuosina 1941-1945. Holokaustin seurauksena miljoonia ihmisiä surmattiin. Tärkein ryhmä, joka joutui kärsimään holokaustissa, olivat juutalaiset, ja heidän joukossaan menehtyi noin kuusi miljoonaa ihmistä. Romanien, homoseksuaalien, vammaisten ja muiden vähemmistöjen joukossa oli myös uhreja.

Vainojen uhrien muistopäivä on päivä, joka on omistettu holokaustin uhrien ja muiden vainojen uhrien muistamiseen. Tämä päivä on tärkeä muistutus siitä, kuinka ihmisoikeuksia voidaan rikkoa äärimmäisen julmalla tavalla, ja se pyrkii varmistamaan, ettei tällainen kauheus toistu tulevaisuudessa. Vainojen uhrien muistopäivää vietetään eri maissa eri päivinä, mutta se on yleisesti ottaen tilaisuus muistella ja kunnioittaa niitä, jotka kärsivät holokaustin kaltaisissa hirvittävissä tapahtumissa ja muissa ihmisoikeusloukkauksissa.

Vainojen uhrien muistopäivä 2024 tiedot 
Vietetään 27.01
LiputuspäiväEi
Päivänä vuonna 2024Lauantai
VapaapäiväEi

Sisältö

Keskitysleirin piikkilanka

Onko Vainojen uhrien muistopäivä virallinen liputuspäivä, juhlapyhä tai pyhäpäivä?

Vainojen uhrien muistopäivä ei ole virallinen liputuspäivä, juhlapyhä eikä pyhäpäivä Suomessa. Se ei siis liity liputukseen tai vapaapäivään, vaan se on pikemminkin muistopäivä, jolloin muistetaan holokaustin uhreja ja muita vainoissa menehtyneitä. Tämä päivä on merkityksellinen monille ihmisille, ja erilaisia muistotilaisuuksia ja tapahtumia järjestetään usein eri puolilla Suomea sen kunniaksi.

Mitä tapahtui holokaustin aikana?

 

Holokaustin aikana tapahtui hirveitä ja julmia tekoja, kun natsi-Saksa ja sen liittolaiset toteuttivat joukkotuhoamisen ja vainot erilaisia väestöryhmiä vastaan. Alla on joitakin keskeisiä tapahtumia ja piirteitä holokaustin aikana:

 1. Keskitysleirit: Natsi-Saksa perusti joukkoon keskitysleirejä, joissa pidettiin vankeina erilaisia ihmisryhmiä, kuten juutalaisia, romaniväestöä, poliittisia vastustajia ja muita natsihallinnon näkemyksen mukaan ei-toivottuja ryhmiä. Näissä leireissä vangit joutuivat kovaan työhön, nälkään, sairauksiin ja väkivaltaan.

 2. Kuolemanleirit: Natsit perustivat myös erityisiä tuhoamisleirejä, kuten Auschwitz, Sobibor, Treblinka ja Belzec, joiden tarkoituksena oli massamurhata suuria määriä ihmisiä. Leireillä käytettiin kaasukammioita ja muita järjestelmiä tappamaan vangeiksi tuodut ihmiset.

 3. Pakotetut työleirit: Monet ihmiset pakotettiin työleireille, joissa heidän piti tehdä raskasta työtä natsihallinnon hyväksi. Työolosuhteet olivat äärimmäisen vaikeat, ja monet kuolivat nälkään, uupumukseen tai sairauksiin.

 4. Lääketieteelliset kokeet: Natsit suorittivat kauheita lääketieteellisiä kokeita vangeillaan keskitysleireillä. Nämä kokeet olivat usein kidutusta ja tappamista, ja ne aiheuttivat monille vangeille kärsimystä ja kuoleman.

 5. Joukkotuhoamiset ja väestön siirrot: Natsit toteuttivat joukkotuhoamisia ja surmasivat siviilejä sekä tuhosivat kokonaisia kyliä ja kaupunkeja. He myös siirsivät ja karkottivat väestöä eri puolilta Eurooppaa.

 6. Propaganda: Natsit käyttivät voimakasta propagandaa lietsoakseen vihaa ja antisemitismiä. He levittivät valheita ja stereotypioita juutalaisista ja muista vainottavista ryhmistä.

Holokaustin seurauksena miljoonat ihmiset menettivät henkensä, ja monien eloonjääneiden elämä oli traumatisoitu ikuisesti. Holocaustin muistaminen on tärkeää, jotta emme unohda sen hirveyksiä ja voimme estää vastaavien tapahtumien toistumisen tulevaisuudessa.

Vainojen uhrien muistopäivä historia

Vainojen uhrien muistopäivän historia juontaa juurensa holokaustin ja muiden kansanmurhien muistamiseen ja tunnustamiseen. Tämän päivän tarkoituksena on muistella ja kunnioittaa niitä, jotka kärsivät näissä hirvittävissä tapahtumissa ja muita ihmisoikeusloukkauksissa. Vainojen uhrien muistopäivää vietetään eri maissa eri päivinä, mutta sen perusta juontaa juurensa toisen maailmansodan ja holokaustin tapahtumiin. Tässä on lyhyt yleiskatsaus Vainojen uhrien muistopäivän historiaan:

 1. Holokaustin muistaminen: Holokaustin jälkeen, kun laajuus ja kauheus tulivat yhä selvemmiksi, monet valtiot ja yhteisöt alkoivat järjestää muistotilaisuuksia ja tapahtumia, joiden tarkoituksena oli muistaa uhreja ja tuoda julki holokaustin hirveydet. Ensimmäiset tällaiset tapahtumat järjestettiin pian toisen maailmansodan päättymisen jälkeen.

 2. Kansainvälinen tunnustus: YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, joka julisti kansainvälisen muistopäivän holokaustin uhrien kunniaksi. Tämä päivä nimettiin holokaustin uhrien muistopäiväksi (International Holocaust Remembrance Day) ja se valittiin Auschwitzin keskitysleirin vapautumisen päiväksi, 27. tammikuuta. Auschwitzin vapautuminen vuonna 1945 symboloi vapautumista ja toivon palautumista holokaustin synkkyyden keskellä.

 3. Muistopäivän juhlinta: Vainojen uhrien muistopäivää vietetään monissa maissa eri tavoin. Tämä voi sisältää muistotilaisuuksia, näyttelyitä, luentoja, elokuvanäytöksiä ja muita tapahtumia, joilla pyritään säilyttämään muisti holokaustin uhreista ja edistämään tietoisuutta ihmisoikeuksien puolustamisen tärkeydestä.

 4. Muistopäivän laajentaminen: Vaikka holokaustin uhrien muistopäivä sai alkunsa holokaustin muistamisesta, se on laajentunut kattamaan muiden vainojen uhrit ja ihmisoikeusloukkaukset yleisemmin. Se on muistutus siitä, kuinka tärkeää on torjua vihaa, rasismia ja syrjintää kaikissa muodoissaan.

Vainojen uhrien muistopäivä on tärkeä päivä, joka auttaa säilyttämään muistin menneisyyden kauheuksista ja samalla korostaa ihmisoikeuksien suojelun merkitystä nykypäivän maailmassa.

Vainojen uhrien muistopäivä eri maissa

Vainojen uhrien muistopäivää vietetään eri maissa eri tavoin, ja päivän viettäminen voi vaihdella paikallisista perinteistä ja historiasta riippuen. Alla on lyhyt katsaus siihen, miten Vainojen uhrien muistopäivää vietetään joissakin maissa:

 1. Suomi: Suomessa Vainojen uhrien muistopäivää vietetään 27. tammikuuta samoin kuin kansainvälisesti. Päivän aikana järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten muistotilaisuuksia, seminaareja ja näyttelyitä, jotka keskittyvät holokaustin uhrien muistamiseen ja ihmisoikeuksien puolustamiseen.

 2. Yhdysvallat: Yhdysvalloissa Vainojen uhrien muistopäivä on myös tammikuun 27. päivä, ja se on päivä, jolloin presidentti ja kongressi tekevät julkilausumia, joissa korostetaan holokaustin uhrien muistamisen ja antisemitismin vastaisen taistelun tärkeyttä.

 3. Israel: Israelissa Vainojen uhrien muistopäivää kutsutaan Yad Vashemiksi, ja se alkaa auringonlaskun aikaan edellisenä iltana ja kestää 24 tuntia. Päivä on erittäin juhlallinen, ja siihen sisältyy muistotilaisuuksia, hiljainen hetki ja kynttilöiden sytyttäminen holokaustin uhrien muistoksi.

 4. Saksa: Saksassa Vainojen uhrien muistopäivää vietetään myös 27. tammikuuta. Tapahtumia järjestetään eri puolilla maata, ja ne keskittyvät holokaustin uhrien muistamiseen ja historian opettamiseen.

 5. Puola: Puolassa Vainojen uhrien muistopäivää vietetään 27. tammikuuta. Auschwitzin keskitysleirin sijaintipaikalla järjestetään erityisiä seremonioita ja tilaisuuksia, ja kansalaiset voivat osallistua muistomarssiin.

 6. Venäjä: Venäjällä Vainojen uhrien muistopäivää vietetään tammikuun viimeisenä sunnuntaina. Päivän aikana järjestetään usein kukkienlaskuja holokaustin muistomerkkien luona.

 7. Ranska: Ranskassa Vainojen uhrien muistopäivää vietetään tammikuun lopussa. Tapahtumat keskittyvät holokaustin uhrien muistamiseen ja ihmisoikeuksien puolustamiseen.

On tärkeää huomata, että Vainojen uhrien muistopäivää vietetään eri tavoin eri maissa, mutta sen yleinen tarkoitus on muistaa ja kunnioittaa holokaustin uhreja ja muita vainoissa menehtyneitä sekä korostaa ihmisoikeuksien suojelemisen merkitystä.

Vainojen uhrien muistopäivä Suomessa

Suomessa Vainojen uhrien muistopäivää vietetään 27. tammikuuta, samana päivänä kuin kansainvälinen Vainojen uhrien muistopäivä. Tämä päivä on omistettu holokaustin uhrien ja muiden vainojen uhrien muistamiselle. Suomen Vainojen uhrien muistopäivän juhlinta koostuu useista eri tapahtumista ja tilaisuuksista, joilla pyritään säilyttämään muisti menneisyyden kauheuksista ja korostamaan ihmisoikeuksien puolustamisen tärkeyttä.

Tähän päivään voi sisältyä seuraavia tapahtumia ja toimintoja Suomessa:

 1. Muistotilaisuudet: Erilaisia muistotilaisuuksia järjestetään ympäri Suomea. Niihin voi kuulua puheita, musiikkiesityksiä ja kynttilöiden sytyttämistä holokaustin uhrien muistoksi.

 2. Näyttelyt: Useissa museoissa ja kulttuurikeskuksissa esitellään näyttelyitä, jotka liittyvät holokaustiin ja muihin vainoihin. Näyttelyt voivat kertoa selkeämmin holokaustin historiasta ja sen uhreista.

 3. Seminaarit ja luennot: Erilaisia seminaareja ja luentoja järjestetään yliopistoissa, kouluissa ja kulttuuritapahtumissa. Ne tarjoavat tilaisuuden syvällisempään keskusteluun ja oppimiseen aiheesta.

 4. Median kattavuus: Useat tiedotusvälineet voivat julkaista artikkeleita, ohjelmia ja haastatteluja, jotka liittyvät Vainojen uhrien muistopäivään ja sen teemaan.

 5. Koulutustilaisuudet: Koulut ja oppilaitokset voivat järjestää erityisiä oppitunteja ja tapahtumia, joiden tarkoituksena on opettaa oppilaille holokaustin ja muiden vainojen historiaa sekä ihmisoikeuksien merkitystä.

Suomen Vainojen uhrien muistopäivä on tärkeä päivä, joka auttaa säilyttämään muistin holokaustin uhreista ja edistää ihmisoikeuksien puolustamista. Se antaa myös tilaisuuden osoittaa solidaarisuutta vainojen uhrien perheille ja jälkeläisille sekä muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on estää vastaavien hirmutekojen toistuminen tulevaisuudessa.