Juhlapyhat.com

helluntai

Mikä on Helluntai? Miksi sitä vietetään?

Helluntai on kristillinen juhla, jota vietetään seitsemännen viikon sunnuntaina pääsiäisen jälkeen. Se on yksi kolmesta suuresta kristillisestä juhlasta yhdessä joulun ja pääsiäisen kanssa. Helluntai muistuttaa alkuseurakunnan tapahtumista, kun Pyhä Henki laskeutui apostolien ja muiden kristittyjen päälle.

Helluntain juhla liittyy Raamatun kertomukseen Apostolien teoista, luvussa 2. Tuona päivänä, joka oli juutalaisten pyhäpäivä, uskovat olivat kokoontuneet yhteen, ja yhtäkkiä heidän päälleen laskeutui voimakas tuulenpuuska ja tulenlieskat. Tämä merkitsi Pyhän Hengen tulemista heidän keskuuteensa. Apostolit saivat lahjaksi kielillä puhumisen kyvyn ja rohkeuden julistaa evankeliumia Jeesuksesta.

Helluntai symboloi siis Pyhän Hengen tuloa seurakunnan elämään ja sen voiman saamista julistaa uskoa. Sitä vietetään myös Kristuksen taivaaseenastumisen jälkeen ja kuvastaa uskovien yhteyttä Jumalaan Pyhän Hengen kautta.

Monissa maissa helluntaita vietetään juhlapyhänä, jolloin seurakunnat kokoontuvat erityisiin jumalanpalveluksiin ja juhla-aterioihin. Juhlaan saattaa myös liittyä erilaisia perinteitä ja tapoja riippuen kulttuurista ja maasta.

Helluntai 2024 tiedot

 

Helluntai 2023

28.05.2023

Päivänä vuonna 2023

Sunnuntai

Helluntai 2024

19.05.2024

Päivänä vuonna 2024

Sunnuntai

Helluntai 2025

08.06.2025

Päivänä vuonna 2025

Sunnuntai

Vapaapäivä

Kyllä

Helluntai ruotsiksi 

Pingst

Helluntai englanniksi

Pentecost / Whitsunday

Sisältö

kristillinen kuva helluntai juhlapyhästä

Milloin helluntaita vietetään?

Helluntaita vietetään seitsemännen viikon sunnuntaina pääsiäisen jälkeen. Tarkka päivämäärä vaihtelee vuosittain, sillä pääsiäisen päivämäärä määräytyy kevätpäiväntasauksen ja täydenkuun perusteella. Tämän vuoksi helluntai voi osua toukokuun lopulta kesäkuun puoliväliin eri vuosina. Kyseessä on vuoden kahdeksas juhlapyhä.

Miksi helluntai on tärkeä?

Helluntai on tärkeä juhla kristillisessä perinteessä useista syistä:

 1. Pyhän Hengen tulo: Helluntai symboloi Pyhän Hengen laskeutumista alkuseurakunnan jäsenten päälle. Tämä tapahtuma antoi apostoleille voiman ja rohkeuden julistaa evankeliumia Jeesuksesta ja levittää kristinuskon sanomaa. Pyhän Hengen tulo oli merkittävä käännekohta, joka vahvisti uskovien uskoa ja yhdisti heidät yhteiseen tehtävään.

 2. Seurakunnan syntymä: Helluntai merkitsi seurakunnan, eli kristillisen yhteisön, alkamista. Apostolit ja uskovat muodostivat yhtenäisen ryhmän, joka kokoontui yhteisiin rukouksiin, opetukseen ja ehtoolliseen. Tämä yhteisöllisyys oli tärkeässä roolissa uskon leviämisessä ja kristinuskon juurien vahvistamisessa.

 3. Evankeliumin levittäminen: Pyhän Hengen voiman innoittamina apostolit alkoivat julistaa Jeesuksen opetuksia ja ylösnousemuksen merkitystä eri kielillä kaikille kansoille. Tämä symboloi evankeliumin universaalia luonnetta ja sen tarkoitusta tavoittaa kaikki kansat ja kulttuurit.

 4. Uskovan voima ja lahjat: Helluntai korostaa Pyhän Hengen lahjoja, kuten kielillä puhumisen kykyä ja muita hengellisiä lahjoja, jotka uskoville annettiin. Nämä lahjat auttoivat uskovia elämään ja palvelemaan Jumalaa voimallisesti sekä auttoivat heitä kasvamaan uskossaan.

 5. Kristillinen kalenteri: Helluntai on yksi kolmesta suuresta kristillisestä juhlasta yhdessä joulun ja pääsiäisen kanssa. Se on osa kristillistä kalenteria ja juhlaa muistuttaa uskovia keskeisistä uskonpiirteistä, kuten Jeesuksen syntymästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta.

Nämä ovat vain muutamia syitä, miksi helluntai on tärkeä juhla kristillisessä uskossa. Se juhlistaa uskon ja yhteisön keskeisiä arvoja sekä symboloi Pyhän Hengen vaikutusta uskovien elämässä.

Mitä perinteitä liittyy helluntaihin?

Helluntaihin liittyy erilaisia perinteitä eri kulttuureissa ja maissa. Tässä on muutamia perinteitä, jotka voivat liittyä helluntaipäivään:

 1. Kirkolliset juhlat: Monissa kirkoissa helluntaipäivänä järjestetään erityisiä jumalanpalveluksia ja messuja, joissa korostetaan Pyhän Hengen tuloa ja sen merkitystä kristilliseen uskoon. Näissä juhlallisuuksissa saatetaan käyttää punaista liturgista väriä, joka symboloi Pyhää Henkeä.

 2. Kansanperinne: Joissakin maissa ja alueilla helluntaita juhlitaan perinteisin menoin, kuten kulkuein ja tanssein. Esimerkiksi joissakin Euroopan maissa järjestetään helluntaijuhlia, joissa ihmiset pukeutuvat värikkäisiin asuihin, kantavat kukkaseppeleitä ja osallistuvat tanssiin ja lauluun.

 3. Kevät- ja maanviljelysperinteet: Helluntai ajoittuu kevääseen, ja joissakin maissa siihen liittyy maanviljelyyn ja kevään saapumiseen liittyviä perinteitä. Esimerkiksi maaseutualueilla saatetaan järjestää markkinoita, joissa myydään tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja muita maataloustuotteita.

 4. Kesälomakauden alkaminen: Helluntaipäivä osuu usein toukokuun tai kesäkuun vaihteeseen, mikä tekee siitä monille lomakauden alkamisen merkkipaalun. Monet käyttävät tätä pitkää viikonloppua lomailuun ja rentoutumiseen.

 5. Lasten leikit ja perheaktiviteetit: Joissakin maissa lapset saattavat osallistua perinteisiin helluntaileikkeihin ja peleihin, kuten munanpyöritykseen, kukkaseppeleiden valmistukseen ja erilaisiin kilpailuihin.

 6. Ruokaperinteet: Helluntaipäivänä saattaa olla omia ruokaperinteitä. Esimerkiksi joissakin maissa syödään erityistä ruokaa, kuten maitopohjaisia herkkuja ja leivonnaisia.

On hyvä muistaa, että perinteet vaihtelevat eri alueilla ja kulttuureissa, joten helluntaipäivän juhlimiseen liittyvät tavat voivat poiketa suuresti eri maissa.

Onko Suomessa helluntain perinteitä?

Kyllä, Suomessa on myös helluntaipäivään liittyviä perinteitä. Vaikka ne eivät välttämättä ole yhtä näkyviä tai laajoja kuin joissakin muissa kulttuureissa, on olemassa joitakin tapoja ja käytäntöjä, jotka liittyvät helluntaipäivään Suomessa:

 1. Kirkolliset juhlat: Suomessa helluntaipäivää juhlitaan erityisin jumalanpalveluksin ja messuilla eri kirkoissa. Jumalanpalveluksissa saatetaan korostaa Pyhän Hengen merkitystä ja keskittyä sen lahjojen tunnustamiseen.

 2. Kansanperinne: Vaikka kansanperinne ei ehkä ole yhtä laajaa kuin joissakin muissa maissa, Suomessa on ollut perinnettä kiertää talosta toiseen “pehtoorin” tai “pehtooriksi” pukeutuneena. Pehtoori on pukeutunut usein vanhaan ja kuluneeseen vaatetukseen, ja hän on saattanut kiertää naapurustossa laulamassa ja toivottamassa hyvää helluntaipäivää. Hänelle on saattanut antaa pieniä lahjoja tai ruokaa.

 3. Kevät- ja luontoperinteet: Helluntaipäivä ajoittuu kevääseen, ja Suomessa tähän aikaan luonnossa alkaa olla vihreää ja kukkia. Monet ihmiset nauttivat luonnosta ja ulkoilusta helluntaipäivänä, ja retkeilyreitit saattavat olla suosittuja.

 4. Ruokaperinteet: Vaikka ei välttämättä ole tarkkoja perinneruokia helluntaipäivälle, jotkut perheet saattavat nauttia yhteisestä ateriasta ja leivonnaisista.

On hyvä pitää mielessä, että perinteet voivat vaihdella eri perheissä ja alueilla Suomessa. Jotkut voivat juhlia helluntaipäivää hyvin vakaumuksellisesti kirkollisten tapahtumien kautta, kun taas toiset saattavat viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa lomailun ja luonnossa liikkumisen merkeissä.

Onko helluntai vapaapäivä?

Kyllä, helluntaipäivä on Suomessa virallinen vapaapäivä. Se on yksi niistä kristillisistä juhlapäivistä, joita vietetään valtion virallisina vapaapäivinä. Tämä tarkoittaa, että useimmat työpaikat, koulut ja virastot ovat suljettuina, ja ihmisillä on mahdollisuus viettää aikaa perheen, ystävien ja omien harrastusten parissa. Kaupat ja muut palvelut saattavat olla rajoitetusti avoinna tänä päivänä.

Miten pääsiäinen liittyy helluntaihin?

Pääsiäinen ja helluntai liittyvät toisiinsa kristillisessä perinteessä. Pääsiäinen ja helluntai ovat osa pääsiäisen jälkeistä aikaa, ja niiden välissä on neljäkymmentä päivää, eli helatorstai. Helatorstai on päivä, jolloin muistellaan Jeesuksen taivaaseenastumista, ja se on osa pääsiäisen jälkeistä aikaa ennen helluntaipäivää.

Helluntai puolestaan on seitsemännen viikon sunnuntai pääsiäisen jälkeen. Se merkitsee Pyhän Hengen laskeutumista apostolien päälle ja alkuseurakunnan syntymää. Näiden kahden juhlan väliin jää 50 päivää, ja tätä päivämäärää kutsutaan myös nimellä “Pyhän Hengen päivä”.

Pääsiäisen, toisen pääsiäispäivän ja helluntain yhdistävä tekijä on siis niiden ajoittuminen pääsiäisen jälkeiseen aikaan ja niiden merkitys alkuseurakunnalle. Pääsiäinen juhlistaa Jeesuksen ylösnousemusta kuolleista, kun taas helluntai muistuttaa Pyhän Hengen voiman saapumisesta uskovien elämään ja uskon levittämiseen. Molemmat juhlat ovat osa kristillisen uskon keskeisiä tapahtumia ja opetuksia.

Miten helatorstai liittyy helluntaihin?

Helatorstai liittyy helluntaihin kristillisessä perinteessä osana pääsiäisen jälkeistä aikaa. Helatorstai on neljännenkymmenennen päivän pääsiäisestä, ja helluntai taas on seitsemännen viikon sunnuntai pääsiäisestä. Näiden kahden juhlan väliin jää 50 päivää, ja tästä syystä helluntai tunnetaan myös nimellä “Pyhän Hengen päivä”.

Helatorstai on Jeesuksen taivaaseenastumisen juhla. Raamatun mukaan, neljäkymmentä päivää Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, hän kohosi taivaaseen opetuslastensa nähden. Tämä tapahtuma on kuvattu Apostolien tekojen kirjassa (Apt. 1:9-11).

Helluntai puolestaan on se juhla, jolloin muistellaan Pyhän Hengen laskeutumista apostolien ja muiden kristittyjen päälle. Raamatun mukaan tämä tapahtui kymmenen päivää Jeesuksen taivaaseenastumisen jälkeen. Pyhä Henki antoi apostoleille erilaisia lahjoja, kuten kielillä puhumisen kyvyn ja rohkeuden julistaa evankeliumia. Tämä tapahtuma on kuvattu Apostolien tekojen toisessa luvussa.

Helatorstai ja helluntai liittyvät siis aikajärjestyksessä toisiinsa. Helatorstai on pääsiäisen jälkeisen ajan loppupuoli ja merkitsee Jeesuksen taivaaseenastumista. Helluntai taas on pääsiäisen jälkeisen ajan huipentuma, jolloin muistellaan Pyhän Hengen tuloa ja sen vaikutusta alkuseurakuntaan.

Onko helluntai palkallinen vapaapäivä?

Kyllä, helluntaipäivä on Suomessa yleensä palkallinen vapaapäivä, jos se on työntekijän normaali työpäivä. Työntekijällä on oikeus saada palkkaa helluntaipäivältä samalla tavalla kuin muilta virallisilta vapaapäiviltä. Tämä koskee useimmissa tapauksissa sekä kokopäivä- että osa-aikatyöntekijöitä. Vapaa-ajan järjestäminen ja palkanmaksu voivat kuitenkin vaihdella työehtosopimusten ja työnantajien käytäntöjen mukaan. On suositeltavaa tarkistaa omaan tilanteeseen liittyvät tiedot työpaikalta tai työsopimuksesta.

Millaisia ruokia liittyy helluntain juhlaan?

Helluntain juhlaan ei liity välttämättä tarkkoja perinneruokia samalla tavalla kuin esimerkiksi joulun tai pääsiäisen juhliin. Suomessa helluntaipäivää ei yleensä liitetä erityisiin ruokaperinteisiin. Kuitenkin jotkut perheet saattavat nauttia yhteisestä ateriasta tai leivonnaisista juhlapäivänä. Yleisesti ottaen voit valita ruokia, jotka sopivat omiin mieltymyksiisi ja perheesi traditioihin.

Joissakin maissa helluntaille saattaa kuitenkin liittyä tiettyjä ruokaperinteitä. Esimerkiksi monissa Etelä-Euroopan maissa ja erityisesti Italiassa helluntaipäivänä saatetaan nauttia kevyitä herkkuja ja tuoreita kasviksia, kuten salaatteja, äyriäisiä ja erilaisia juustoja. Ranskan provinssialueilla saatetaan perinteisesti syödä lammasta tai muita liharuokia. Nämä perinteet kuitenkin vaihtelevat kulttuurista toiseen.

Suomessa monet saattavat viettää helluntaipäivää ulkoillen ja nauttien keväästä, joten grilliruoat ja piknik-eväät voivat olla suosittuja vaihtoehtoja. Voit myös valita raikkaita ja kevyitä ruokia juhlapäivän aterialle, kuten erilaisia salaatteja, kalaa tai vaikkapa marjoja jälkiruoaksi.

Mikä on helluntaiseurakunta?

Helluntaiseurakunta on kristillinen uskonnollinen yhteisö, joka kuuluu helluntailaisuuden suuntaukseen. Helluntailaisuus on yksi protestanttisen kristinuskon suuntauksista ja se korostaa erityisesti Pyhän Hengen merkitystä ja toimintaa sekä henkilökohtaista uskonkokemusta. Helluntaiseurakunnat ovat yhteisöjä, jotka pohjautuvat näihin opetuksiin ja pyrkivät toteuttamaan niitä toiminnassaan.

Helluntaiseurakunnat korostavat Pyhän Hengen läsnäoloa, parantamista, hengellisten lahjojen käyttöä ja ylistystä. Ne saattavat olla hyvin monimuotoisia, ja niissä voi olla erilaisia jumalanpalvelustapoja, musiikkityylejä ja opetussuuntauksia riippuen yhteisön paikallisesta ilmapiiristä ja taustasta.

Suomessa helluntaiseurakunnat ovat olleet aktiivisia ja niillä on oma kattojärjestö, Suomen Helluntaikirkko. Ne järjestävät säännöllisiä jumalanpalveluksia, raamattuopetusta, rukouskokouksia ja erilaisia yhteisötapahtumia. Jotkut seurakunnat voivat olla hyvin suuria ja tunnettuja, kun taas toiset voivat olla pienempiä ja paikallisempia yhteisöjä.

Helluntaiseurakunnilla on omat teologiset painotuksensa ja käytännöt, mutta niitä yhdistää usko Pyhään Henkeen ja halu elää hengellistä elämää Jeesuksen opetusten mukaisesti.

Jos ei heilaa helluntaina... Mistä sanonta on peräisin?

“Jos heila ei helluntaina, ei koko kesänä.” Tämä vanha sanonta on laajasti tunnettu, mutta mistä se oikein juontaa juurensa?

Sanonta, joka liittää helluntaipäivän ja ihmissuhteiden alkamisen yhteen, on kulkenut suomalaisessa kansanperinteessä aina tähän päivään saakka.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistotutkija Juha Nirkko on kirjoittanut teoksen nimeltä “Suomen kesä päivästä päivään”, jossa hän myös käsittelee helluntaipäivää.

Entisaikaan helluntai oli iloinen juhla erityisesti nuorisolle, joka kokoontui yhteen laulamaan ja tanssimaan. Helluntaina vietettiin pyhää ja annettiin tilaa nuorten välisten suhteiden syntymiselle. Kesän tullen heilastelusta tuli vielä helpompaa, kun nuoret muuttivat kesäisin aittoihin asumaan.

Perinne kertoo, että helluntaina aloitettu suhde saatettiin viedä avioliittoon saakka syksymmällä.

Tämä tuttu sanonta on myös positiivisemmissa muodoissaan: “Jos heila ei helluntaina, niin juhannuksena jono” ja “Kun on heila helluntaina, niin on heila koko vuoden.” Näiden sanontojen taustalla on iloisen kesäajan ja helluntain yhteys ihmissuhteiden alkamiseen ja mahdollisuuksiin.

Yhteenveto

Helluntai on kristillinen juhla, jota vietetään seitsemännen viikon sunnuntaina pääsiäisen jälkeen. Se kuuluu tärkeisiin juhliin kuten joulu ja pääsiäinen, ja se merkitsee alkuseurakunnan tapahtumia, kun Pyhä Henki laskeutui apostolien ja muiden uskovien päälle.

Helluntai 2023 sijoittuu toukokuun puoliväliin, mutta päivämäärä vaihtelee vuosittain. Vuonna 2022 se oli toukokuun lopussa ja 2024 se osuu kesäkuulle. Helluntain merkitys juontaa juurensa Raamatun Apostolien tekoihin, joissa kuvataan Pyhän Hengen lahjan saamista. Tämä tapahtui kymmenen päivää Jeesuksen taivaaseenastumisen jälkeen.

Kirkkovuoden aikana helluntai sijoittuu pääsiäisen jälkeiseen aikaan ja seurailee helatorstaita, joka puolestaan muistuttaa Jeesuksen taivaaseenastumista. Helluntai on erityinen päivä myös siksi, että se korostaa Pyhän Hengen merkitystä kristillisessä uskossa. Pyhän Hengen tulo apostolien päälle antoi heille voiman julistaa evankeliumia ja perustaa seurakunnan.

Helluntai on monissa maissa virallinen pyhäpäivä, jolloin monet kirkot järjestävät erityisiä jumalanpalveluksia. Kirkolliset seremoniat ja yhteisölliset tapahtumat ovat tyypillisiä helluntaipäivän viettoon. Se voi liittyä myös erilaisiin perinteisiin, kuten kansanperinteeseen ja ruokailutapoihin.

Palkallinen vapaapäivä, kuten muutkin viralliset juhlapäivät, on yleensä myös helluntaipäivä. Tämä tarkoittaa, että työntekijöillä on oikeus saada palkkaa, vaikka työpaikat ja palvelut saattavat olla rajoitetusti avoinna.

Kaiken kaikkiaan helluntai on merkityksellinen juhla, joka muistuttaa Pyhän Hengen lahjasta, alkuseurakunnan alkamisesta ja kristillisen uskon keskeisistä opetuksista. Se yhdistää uskovia eri puolilla maailmaa juhlimaan yhdessä uskonnollisia perinteitä ja henkilökohtaisia uskokokemuksia.