Juhlapyhat.com

Saamelaisten kansallispäivä

Mikä on Saamelaisten kansallispäivä ? Miksi Saamelaisten kansallispäivä on liputuspäivä?

Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. helmikuuta. Tämä päivä on saamelaisten kulttuurin ja perinteen juhlapäivä, joka tunnustetaan ja juhlistetaan erityisesti Saamenmaan alkuperäiskansana. Saamelaisilla on pitkä historia ja vahva kulttuuri Pohjoismaiden alueella, erityisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

Saamelaisten kansallispäivää vietetään liputuspäivänä, jotta voidaan näyttää kunnioitusta ja tunnustusta saamelaisten ainutlaatuiselle kulttuurille, perinteille ja oikeuksille. Liputuspäivänä lippuja nostetaan salkoihin eri puolilla Suomea ja muissa Pohjoismaissa, ja tapahtumia järjestetään saamelaisten kulttuurin esille tuomiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi.

Saamelaisilla on omat perinteensä, kielensä ja elämäntapansa, joita on tärkeää kunnioittaa ja vaalia. Saamelaisten kansallispäivä on osa pyrkimystä edistää saamelaisten oikeuksia, kulttuuria ja identiteettiä sekä lisätä ymmärrystä heidän asemastaan yhteiskunnassa.

Saamelaisten kansallispäivä 2024 tiedot 
Vietetään 06.02
LiputuspäiväKyllä
Päivänä vuonna 2024Tiistai
VapaapäiväEi

Sisältö

saamelaisten lippu kunniottamassa Saamelaisten kansallispäivää 2024

Onko Saamelaisten kansallispäivä virallinen liputuspäivä?

Kyllä, Saamelaisten kansallispäivä on virallinen liputuspäivä Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen liput nostetaan salkoihin eri puolilla maata juhlistaaksemme saamelaisten kulttuuria ja perinnettä sekä osoittaaksemme kunnioitusta saamelaisten asemaa kohtaan yhteiskunnassa. Liputuspäivä on osa laajempaa pyrkimystä edistää monimuotoisuutta ja kulttuurista ymmärrystä yhteiskunnassamme.

Onko Saamelaisten kansallispäivä virallinen pyhäpäivä?

Saamelaisten kansallispäivä ei ole virallinen pyhäpäivä eikä juhlapyhä Suomessa. Se on kuitenkin virallinen liputuspäivä, jolloin liput nostetaan salkoihin saamelaisten kulttuurin ja perinteen kunniaksi. Vaikka se ei ole virallinen vapaapäivä, se on silti merkittävä päivä saamelaisten yhteisölle ja kulttuurille, ja siihen liittyy erilaisia tapahtumia ja juhlallisuuksia eri puolilla maata.

Keitä ovat Saamelaiset?

Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, joka asuu pääasiassa Pohjoismaiden alueella, kuten Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Heillä on oma ainutlaatuinen kulttuuri, kieli, perinteet ja elämäntapa, jotka ovat kehittyneet vuosisatojen aikana arktisessa ja subarktisessa ympäristössä.

Saamelaiset ovat tunnettuja muun muassa poronhoidosta, metsästyksestä, kalastuksesta ja keräilystä. Heidän kulttuurissaan on vahva yhteys luontoon ja ympäröivään ympäristöön. Saamelaisten kulttuuri ja perinne ovat rikas osa Pohjoismaiden monimuotoista kulttuurimaisemaa.

Saamelaiset kohtaavat edelleen haasteita, kuten kulttuurisen säilyttämisen, kielen elvyttämisen ja maaoikeuksien suojelemisen suhteen. Heidän pyrkimyksensä säilyttää ja vaalia omaa kulttuuriaan ja identiteettiään ovat tärkeitä sekä heille itselleen että laajemmalle yhteiskunnalle.

Miksi Saamelaiset ovat Suomelle tärkeitä?

Saamelaisten merkitys Suomelle on monipuolinen ja syvälle juurtunut. Tässä muutamia syitä, miksi saamelaiset ovat tärkeitä Suomelle:

  1. Kulttuurinen monimuotoisuus: Saamelaiset tuovat rikkaan kulttuurisen monimuotoisuuden Suomen yhteiskuntaan. Heidän kielensä, perinteensä, musiikkinsa, taiteensa ja elämäntapansa rikastuttavat maan kulttuurista kirjoa.

  2. Historia ja perinne: Saamelaisilla on pitkä ja syvä historia Suomessa, ja he ovat olleet täällä ennen nykyisen valtionmuodon syntymistä. Saamelaisten perinteet ja tarinat ovat osa Suomen historiallista ja kulttuurista taustaa.

  3. Luontosuhde ja kestävä elämäntapa: Saamelaisilla on erityinen suhde luontoon ja ympäristöön, mikä voi tarjota arvokkaita opetuksia kestävästä elämäntavasta ja ympäristön suojelusta.

  4. Kulttuuriturismi: Saamelainen kulttuuri ja elämäntapa ovat kiinnostavia monille matkailijoille ja kulttuurinystäville. Tämä voi tukea paikallista taloutta erityisesti alueilla, joilla saamelaiset asuvat.

  5. Yhteiskunnalliset oikeudet: Saamelaisten oikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen edistää oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia yhteiskunnassa.

  6. Kulttuurinen vuoropuhelu: Saamelaisten läsnäolo ja kulttuurinen panos voivat edistää monikulttuurista vuoropuhelua ja ymmärrystä eri yhteisöjen välillä.

On tärkeää, että Suomi tunnustaa ja kunnioittaa saamelaisten asemaa alkuperäiskansana ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan kulttuurin, koulutuksen, kielen ja muiden tärkeiden asioiden edistämiseksi.

Mikä on saamelaisten kansallislaulu?

Saamelaisten kansallislaulu on nimeltään “Sámi soga lávlla,” joka suomennettuna tarkoittaa “Saamelaisten laulu.” Tämä laulu on tärkeä osa saamelaista kulttuuria ja se on omistettu saamelaisille ja heidän maailmankatsomukselleen. Kappaleessa heijastuu saamelaisten suhde luontoon ja perinteisiin.

Saamelaisten kansallislaulu

Sámi soga lávlla, sámi soga lávlla, čuovga máná soga lávlla, sámi soga lávlla, sámi soga lávlla, čuovga máná soga lávlla.

Vuoi, vuoi lea ánde geardde, geardde, geardde, vuoi, vuoi lea ánde geardde, geardde, geardde.

Sámi soga lávlla, sámi soga lávlla, čuovga máná soga lávlla, sámi soga lávlla, sámi soga lávlla, čuovga máná soga lávlla.

Käsi sydämellä ja kunnioituksella laulaen “Sámi soga lávlla” ilmaistaan saamelaista identiteettiä ja kulttuuria. Tämä laulu on vahva symboli saamelaisten yhteenkuuluvuudesta ja heidän suhteestaan luontoon ja perinteisiin.

Missä asuu Saamelaiset Suomessa?

Saamelaiset asuvat pääasiassa Pohjois-Suomessa, erityisesti Lapin alueella. Lapissa on useita saamelaisten kyliä ja asutusalueita, kuten Inari, Utsjoki, Enontekiö ja Sodankylä. Saamelaiset asuvat näillä alueilla sekä kaupungeissa että maaseudulla.

Saamelaiset eivät kuitenkaan ole rajoittuneet vain Lapin alueelle, vaan heidän yhteisöjään voi löytää myös muista osista Suomea. Esimerkiksi Oulun seudulla ja Kainuussa on myös saamelaisyhteisöjä, vaikkakin pienemmässä määrin verrattuna Lappiin.