Juhlapyhat.com

Mikael Agricola

Kuka oli Mikael Agricola? Miksi Mikael Agricolan päivä on liputuspäivä?

Mikael Agricola oli suomalainen uskonpuhdistaja ja kirjailija, joka eli 1500-luvulla. Hän on tunnettu erityisesti suomen kirjakielen isänä ja Suomen ensimmäisenä kirjapainon perustajana. Agricola oli mukana kääntämässä Raamattua suomen kielelle sekä kirjoittamassa erilaisia uskonnollisia ja opettavaisia teoksia suomeksi.

Mikael Agricolan päivää vietetään liputuspäivänä hänen kunniakseen. Päivä on myös suomen kielen päivä. Agricola on merkittävä hahmo suomalaisen kulttuurihistorian kannalta, ja hänen työnsä suomen kielen ja kirjallisuuden kehittämisessä on tärkeä osa Suomen historiaa. Liputtamalla Agricolan päivänä juhlistetaan hänen vaikutustaan suomalaisen kulttuurin ja kielen kehityksessä.

Mikael Agricolan päivä 2024 tiedot 
Vietetään 09.04
LiputuspäiväKyllä
Päivänä vuonna 2024Tiistai
VapaapäiväEi

Sisältö

kuvassa näkyy mikael agricola itse

Onko Mikael Agricolan päivä virallinen liputuspäivä?

Kyllä, Mikael Agricolan päivä on virallinen liputuspäivä Suomessa. Sitä vietetään vuosittain 9. huhtikuuta. Mikael Agricola oli suomalainen piispa ja kirjakielen uranuurtaja, joka tunnetaan erityisesti suomen kielen kirjallisen muodon kehittäjänä. Tämä päivä on omistettu hänen muistolleen ja suomalaiselle kulttuurille yleisesti.

Onko Mikael Agricolan päivä virallinen pyhäpäivä?

Ei, Mikael Agricolan päivä ei ole virallinen pyhäpäivä eikä juhlapyhä Suomessa. Se ei ole lakisääteinen vapaapäivä, jolloin yleensä työt ovat tauolla ja monet liikkeet voivat olla suljettuina. Sen sijaan se on liputuspäivä, jolloin liputetaan Agricolan merkityksen kunniaksi, mutta arkipäivä voi jatkua normaalisti.

Mikael Agricolan historia

Mikael Agricola (noin 1510–1557) oli suomalainen piispa, teologi ja kirjailija, joka tunnetaan erityisesti suomen kielen kirjallisen muodon kehittäjänä. Hänen vaikutuksensa Suomen kieleen ja kulttuuriin oli merkittävä, ja häntä pidetään usein suomen kirjakielen isänä.

Agricola syntyi noin vuonna 1510 Pernajan kylässä, joka sijaitsee nykyisen Loviisan alueella. Hän opiskeli ulkomailla, erityisesti Saksassa, ja omaksui humanistisen koulutuksen, mikä vaikutti hänen myöhempiin saavutuksiinsa. Hän toimi myös Martti Lutherin oppilaana ja oli mukana levittämässä uskonpuhdistusta Suomessa.

Agricola tunnetaan erityisesti teoksestaan “Abckiria”, joka julkaistiin vuonna 1543. Se oli ensimmäinen suomenkielinen painettu kirja ja sisälsi aakkoset, lukukappaleita, rukouksia ja uskonnollista opetusta. Hän työskenteli myös ensimmäisen suomenkielisen raamatun käännöksen parissa, ja hänen ansiostaan suomi alkoi kehittyä kirjallisena kielenä.

Vuonna 1554 Agricola nimitettiin Turun piispaksi, mikä teki hänestä Suomen ensimmäisen luterilaisen piispan. Hän työskenteli kirkollisten uudistusten parissa ja pyrki vahvistamaan luterilaista uskoa Suomessa.

Mikael Agricola kuoli vuonna 1557. Hänen perintönsä suomalaisen kirjakielen ja kulttuurin kehittäjänä on kuitenkin säilynyt vahvana. Häntä pidetään edelleen yhtenä Suomen merkittävimmistä historiallisista hahmoista, ja hänen vaikutuksensa suomen kieleen ja kulttuuriin näkyy edelleen nykypäivänä.

Mikael Agricola ja suomenkieli

Mikael Agricolan “Abckiria” oli ensimmäinen suomenkielinen painettu kirja, joka julkaistiin vuonna 1543. Tämä teos oli suuri edistysaskel suomen kielen kirjallisessa kehityksessä. “Abckiria” oli suunniteltu opetuskirjaksi lapsille ja aikuisille, jotka halusivat oppia lukemaan ja kirjoittamaan suomeksi.

Kirja sisälsi aakkoset, lukukappaleita, rukouksia ja uskonnollista opetusta. Agricola käytti teosta opettaakseen suomalaisille luterilaista uskoa ja saarnatakseen uskonpuhdistuksen periaatteita. “Abckiria” oli kuitenkin enemmän kuin pelkkä lukemisen ja kirjoittamisen opetusväline – se auttoi luomaan vakiintuneita kirjallisia muotoja suomen kieleen ja edisti sen käyttöä kirjallisessa ilmaisussa.

Agricolan “Abckiria” oli tärkeä virstanpylväs suomen kielen historiassa ja sen kehityksessä kohti vakiintunutta kirjallista muotoa. Teos auttoi luomaan perustan suomen kielen standardoinnille ja tuki suomenkielisen kirjallisuuden kehitystä.

Mikael Agricola Abc-kirja nykysuomeksi

“Mikael Agricolan ‘Abckiria’ oli ensimmäinen suomenkielinen painettu kirja, joka ilmestyi vuonna 1543. Tämä teos oli merkittävä askel suomen kielen kirjallisen kehityksen tiellä. ‘Abckiria’ oli suunniteltu opetusmateriaaliksi lapsille ja aikuisille, jotka halusivat oppia lukemaan ja kirjoittamaan suomeksi.

Kirja sisälsi aakkoset, lukukappaleita, rukouksia ja uskonnollista opetusta. Agricola käytti tätä teosta opettaakseen suomalaisille luterilaista uskoa ja levittääkseen uskonpuhdistuksen periaatteita. ‘Abckiria’ ei kuitenkaan ollut pelkkä lukemisen ja kirjoittamisen opaskirja – se oli myös avain suomen kielen kirjallisen ilmeen vahvistamisessa ja sen käytön edistämisessä kirjoitettuna kielellä.

Agricolan ‘Abckiria’ edusti tärkeää virstanpylvästä suomen kielen historiassa ja sen kehityksessä kohti vakiintunutta kirjallista muotoa. Teos oli pohjana suomen kielen standardoinnille ja tuki suomenkielisen kirjallisuuden kehittymistä.”

Mille asialle Agricolan päivä on omistettu? miksi?

Agricolan päivä on omistettu Mikael Agricolalle, suomalaiselle piispalle, teologille ja kirjailijalle, joka oli merkittävä hahmo Suomen kielellisen ja kulttuurisen kehityksen historiassa. Agricola vaikutti voimakkaasti suomen kielen standardoinnissa ja sen käytön vahvistamisessa kirjallisessa muodossa. Hänen panoksensa suomen kieleen ja kulttuuriin oli merkittävä, ja häntä pidetään suomen kirjakielen isänä.

Agricolan päivää vietetään hänen muistonsa kunniaksi, ja se on tilaisuus juhlistaa hänen perintöään suomalaisessa kulttuurissa. Päivä korostaa suomen kielen ja kulttuurin arvoa sekä muistuttaa Agricolan merkittävästä roolista niiden kehityksessä.

Missä Agricolan patsas sijaitsee?

Mikael Agricolan patsas sijaitsee Helsingissä, Senaatintorilla. Patsas on pystytetty Agricolan kunniaksi ja se muistuttaa hänen merkittävästä panoksestaan suomen kielen ja kulttuurin kehittämisessä. Patsas on yksi Helsingin keskeisistä maamerkeistä ja se symboloi Agricolan vaikutusta suomalaiseen identiteettiin ja kulttuuriin.

Millainen Agricolan perustama perhe oli?

Mikael Agricola ei perustanut perhettä, sillä hän oli luterilainen piispa ja papistoelämään vihitty. Hän omistautui uskonnolliselle työlleen ja suomen kielen kehittämiselle, eikä hänellä ollut vaimoa tai lapsia. Agricola keskittyi kirkolliseen ja kielelliseen toimintaansa sekä uskonpuhdistuksen levittämiseen Suomessa. Hänen panoksensa suomalaisen kulttuurin ja kirjallisuuden kehittäjänä on kuitenkin ollut merkittävä.

Milloin ja missä Agricola kuoli?

Mikael Agricola menehtyi 9. huhtikuuta 1557 Vaasassa, joka oli tuolloin Ruotsin valtakunnan hallintokeskus Suomessa. Hänen kuolinsyynsä on ollut epävarma, mutta yleisesti on arvioitu, että hän sairastui ja menehtyi varhaisessa vaiheessa elämäänsä. Tarkat yksityiskohdat Agricolan kuolemasta ja sairastumisesta ovat kuitenkin historiansa vuoksi osittain epäselviä. Hänen kuolemansa jälkeen Agricola on jäänyt suomalaisen kulttuurin ja kirjallisuuden historiaan merkittävänä vaikuttajana.

Mitkä ovat suomen kirjakielen yleisimmät sanat?

Suomen kirjakielen yleisimmät sanat ovat usein perussanoja ja ilmaisuja, joita käytetään laajasti eri yhteyksissä. Joitakin yleisimpiä sanoja ovat:

 1. ja
 2. että
 3. olla
 4. ei
 5. se
 6. hän
 7. mutta
 8. minä
 9. sinä
 10. me
 11. te
 12. niin
 13. kuin
 14. tämä
 15. sillä
 16. kun
 17. jos
 18. nyt
 19. myös
 20. voi

Nämä sanat ovat keskeisiä suomen kielen perusrakenteissa ja esiintyvät usein erilaisissa lauseissa ja teksteissä. On kuitenkin hyvä huomata, että yleisimmät sanat voivat vaihdella hieman eri lähteiden ja aikakausien välillä.