Juhlapyhat.com

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä

Kuka oli Miina Sillanpää? Miksi se on liputuspäivä?

Miina Sillanpää oli suomalainen naisasianainen, poliitikko ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän eli vuosina 1866–1952 ja oli yksi Suomen ensimmäisistä naisista, jotka saivat ylioppilastutkinnon. Sillanpää oli mukana naisten oikeuksia ajavissa järjestöissä ja kampanjoi naisten äänioikeuden puolesta. Hän oli myös yksi Suomen ensimmäisistä naisista, jotka valittiin eduskuntaan, ja hän toimi kansanedustajana vuosina 1923–1948.

Kansalaisvaikuttamisen päivä on 1. helmikuuta, ja se on valittu Miina Sillanpään kunniaksi. Tämä päivä on liputuspäivä Suomessa. Kansalaisvaikuttamisen päivällä halutaan juhlistaa kansalaistoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Miina Sillanpää oli merkittävä hahmo tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämisessä, ja hänen panoksensa kansalaisvaikuttamisen saralla on vaikuttanut suuresti Suomen kehitykseen.

Liputuspäivänä halutaan kunnioittaa Miina Sillanpään muistoa sekä laajemmin nostaa esiin kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen. Päivä on myös osoitus siitä, miten yksilöt voivat muuttaa yhteiskuntaa ja edistää oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.

Miina Sillanpään päivä 2024 tiedot 
Vietetään 01.10
LiputuspäiväKyllä
Päivänä vuonna 2024Tiistai
VapaapäiväEi

Sisältö

kuvassa näkyy miina sillanpää

Onko Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä virallinen liputuspäivä?

Kyllä, Miina Sillanpään päivää vietetään virallisena liputuspäivänä Suomessa. Hänen päiväänsä vietetään 1. lokakuuta, joka on myös kansalaisvaikuttamisen päivä. Tämä päivä on omistettu Miina Sillanpään (1866–1952) muistolle ja hänen panokselleen naisten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä Suomessa. Liputuspäiväksi julistamisella halutaan kunnioittaa hänen merkittävää työtään yhteiskunnan ja naisten aseman parantamiseksi.

Onko Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä virallinen pyhäpäivä?

Ei, Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä ei ole virallinen pyhäpäivä Suomessa. Se on kuitenkin virallinen liputuspäivä, jota vietetään kunnioittaaksemme Miina Sillanpään perintöä ja hänen työtään naisten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä yleisesti kansalaisvaikuttamisen merkitystä. Vaikka Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä on tärkeä, ei se kuitenkaan ole Suomessa niin sanottu juhlapyhä.

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä - historia

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä on Suomessa vietettävä juhlapäivä, joka on omistettu naisten oikeuksien pioneeri Miina Sillanpäälle sekä laajemmin kansalaisvaikuttamisen tärkeydelle yhteiskunnassa. Tämä päivä on osa Suomen pyrkimystä tunnustaa naisten merkitys yhteiskunnassa sekä rohkaista kansalaisia osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Miina Sillanpää (1866–1952) oli suomalainen vaikuttaja, joka teki merkittävää työtä naisten aseman parantamiseksi ja yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämiseksi. Hän oli yksi Suomen ensimmäisistä naisista, jotka valittiin kansanedustajiksi. Hän myös puolusti naisten oikeutta äänestää ja osallistua politiikkaan. Sillanpää oli aktiivinen sosiaalityön edistäjä ja vaikutti laajasti hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen.

Kansalaisvaikuttamisen päivänä 1. lokakuuta juhlistetaan Miina Sillanpään syntymäpäivää ja samalla korostetaan yleisesti kansalaisten roolia yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisessa. Päivä kannustaa osallistumaan demokraattiseen päätöksentekoon, ilmaisemaan mielipiteitä ja vaikuttamaan oman yhteisön kehitykseen. Vaikka päivä ei ole virallinen pyhäpäivä, se on saanut erityisen aseman liputuspäivänä, jolloin Suomen liput liehuvat useissa paikoissa juhlan kunniaksi.

Tämä päivä heijastaa Miina Sillanpään perinnön lisäksi laajempaa arvostusta kansalaisten osallistumista ja vaikuttamista kohtaan, mikä on olennainen osa demokraattista yhteiskuntaa.

Mistä kaikesta Miina Sillanpää tunnetaan?

Miina Sillanpää tunnetaan monista merkittävistä saavutuksista ja vaikuttamisesta useilla eri aloilla:

 1. Naisten oikeudet ja tasa-arvo: Miina Sillanpää oli edelläkävijä naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolustamisessa. Hän oli yksi ensimmäisistä naisista, jotka valittiin Suomen eduskuntaan vuonna 1907. Hän taisteli naisten äänioikeuden puolesta ja ajoi naisten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

 2. Sosiaalityö ja hyvinvointi: Sillanpää oli merkittävä sosiaalityön edistäjä Suomessa. Hän oli mukana perustamassa Suomen Punaisen Ristin sosiaalista työtä ja toimi aktiivisesti köyhien ja heikompiosaisten auttamiseksi. Hän oli mukana perustamassa ensimmäistä suomalaista lastentarhaa ja vaikutti laajemminkin hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen.

 3. Politiikka: Miina Sillanpää oli yksi edistyksellisten edustajien keskeisistä vaikuttajista alkuvuosien itsenäisessä Suomessa. Hän oli mukana useissa poliittisissa liikkeissä ja vaikutti moniin yhteiskunnallisiin uudistuksiin.

 4. Lukutaito ja koulutus: Sillanpää korosti naisten koulutuksen tärkeyttä ja oli mukana perustamassa naisten ammattikouluja. Hän uskoi, että koulutetut naiset voisivat osallistua yhteiskunnan eri alueille ja vaikuttaa positiivisesti.

 5. Kansainvälisyys: Sillanpää oli aktiivinen kansainvälisessä työssä, erityisesti Punaisen Ristin toiminnassa ja naisten oikeuksien puolustamisessa kansainvälisellä tasolla.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä siitä, mistä Miina Sillanpää tunnetaan. Hänen monipuolinen ja rohkea vaikuttamisensa on jättänyt pysyvän jäljen Suomen yhteiskuntaan ja naisten aseman kehitykseen.

Mitä tarkoittaa kansalaisvaikuttaminen?

Kansalaisvaikuttaminen tarkoittaa yksilöiden tai yhteisöjen osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja asioiden kehittämiseen. Se on prosessi, jossa kansalaiset käyttävät erilaisia keinoja ja osallistumistapoja ilmaistakseen mielipiteitään, esittääkseen ideoitaan ja osallistuakseen päätöksentekoon, joka vaikuttaa heidän elämäänsä ja yhteisöönsä.

Kansalaisvaikuttaminen voi ilmetä monin eri tavoin, kuten:

 1. Äänestäminen: Osallistuminen demokraattisiin vaaleihin ja äänestämällä ehdokasta, joka edustaa omia arvoja ja mielipiteitä.

 2. Osallistuminen kokouksiin ja keskusteluihin: Osallistuminen erilaisiin yhteiskunnallisiin tilaisuuksiin, keskusteluihin ja kuulemisiin, joissa käsitellään tärkeitä asioita.

 3. Kansalaisaloitteet: Kansalaisten keräämät allekirjoitukset ja ehdotukset tietyn asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 4. Aktivismi: Osallistuminen mielenosoituksiin, tempauksiin, kampanjoihin ja muihin toimintoihin tietyn asian puolesta tai sitä vastaan.

 5. Järjestötoiminta: Osallistuminen erilaisiin yhdistyksiin, järjestöihin ja ryhmiin, jotka työskentelevät tietyn asian edistämiseksi.

 6. Median käyttö: Kirjoittaminen, bloggaaminen, some-aktiivisuus ja muu viestintävälineiden käyttö mielipiteiden ilmaisemiseksi ja tiedon jakamiseksi.

 7. Kansalaistiedottaminen: Aktiivinen tiedonhankinta ja tiedon levittäminen yhteiskunnallisista asioista.

Kansalaisvaikuttaminen on olennainen osa demokraattista yhteiskuntaa, ja sen avulla yksilöt voivat osallistua yhteiskunnan kehittämiseen, vaikuttaa päätöksiin ja edistää muutoksia, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja toiveitaan.

Miina Sillanpään säätiö

Miina Sillanpään Säätiö on suomalainen säätiö, joka on nimetty naisten oikeuksien edelläkävijän, Miina Sillanpään, mukaan. Säätiö perustettiin kunnioittamaan Miina Sillanpään perintöä ja jatkamaan hänen työtään naisten aseman ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhteiskunnassa. Säätiö tukee erilaisia hankkeita ja toimintoja, jotka liittyvät naisten oikeuksiin, tasa-arvoon, sosiaaliseen hyvinvointiin ja kansalaisvaikuttamiseen.

Miina Sillanpään Säätiö voi esimerkiksi rahoittaa projekteja, tutkimuksia, tapahtumia tai muita aloitteita, jotka edistävät naisten asemaa ja vaikuttavat yhteiskunnalliseen kehitykseen. Säätiön toiminnalla pyritään jatkamaan Miina Sillanpään aloittamaa työtä ja inspiroimaan nykyajan yhteiskuntavaikuttajia.

Säätiö on merkittävä osa Suomen sivistys- ja kulttuurielämää, ja sen avulla Miina Sillanpään perintö jatkuu elävänä ja vaikuttavana osana suomalaista yhteiskuntaa.