Juhlapyhat.com

Kalevalan päivä

Mikä on Kalevalan päivä? Miksi Kalevalan päivä on virallinen liputuspäivä?

Kalevalan päivä on suomalainen juhlapäivä, joka vietetään 28. helmikuuta. Tämä päivä on omistettu kansalliseepoksemme “Kalevalan” julkaisun kunniaksi. “Kalevala” on Elias Lönnrotin keräämä ja kokoama suomalainen kansanrunouskokoelma, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1835. Teos koostuu vanhoista suomalaisista runoista ja lauluista, jotka kuvaavat Suomen kansanperinnettä, mytologiaa ja kulttuuria.

Kalevalan päivästä tuli virallinen liputuspäivä Suomessa vuonna 1935. Tämä päätös perustui siihen, että “Kalevala” oli nähty tärkeänä osana Suomen kansallista identiteettiä ja kulttuuria. Teos symbolisoi suomalaisuutta ja ylpeyttä omasta kielestä sekä perinteistä. Liputuspäivän avulla haluttiin korostaa suomalaisen kulttuurin arvoa ja juhlia maan omaleimaista historiaa.

Tämä päivä on siis merkittävä tilaisuus juhlistaa suomalaista kulttuuria, perinnettä ja identiteettiä sekä muistuttaa “Kalevalan” merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle.

Kalevalan päivä 2024 tiedot 
Vietetään 28.02
LiputuspäiväKyllä
Päivänä vuonna 2024Keskiviikko
VapaapäiväEi

Sisältö

Kalevalan päivää vietetään taas vuonna 2024

Onko Kalevalan päivä virallinen liputuspäivä?

Kyllä, Kalevalan päivä on virallinen liputuspäivä Suomessa. Liputuspäivänä, eli 28. helmikuuta, suomalaiset nostavat liput salkoihin juhlistaakseen kansalliseepoksemme “Kalevalan” julkaisua ja kunnioittaakseen suomalaista kulttuuriperinnettä. Tämä perinne on ollut voimassa vuodesta 1935 lähtien.

Onko Kalevalan päivä virallinen pyhäpäivä?

Kalevalan päivä ei ole virallinen pyhäpäivä tai juhlapyhä Suomessa. Se on kuitenkin virallinen liputuspäivä, jolloin liputetaan kansalliseepoksemme “Kalevalan” kunniaksi.

Mitä tarkoittaa Kalevala

Kalevala on suomalainen kansalliseepos, joka koostuu vanhoista suomalaisista runoista ja lauluista. Se on koottu yhteen ja toimitettu Elias Lönnrotin toimesta. “Kalevala” on suomenkielinen sana, joka tarkoittaa “Kalevan maata” tai “Kalevan runoja”. Kaleva oli myyttinen hahmo suomalaisessa kansanperinteessä, ja hänen nimensä liitetään usein Suomen maantieteelliseen alueeseen.

Eepos sisältää runoja, jotka kertovat Suomen kansan perinteistä, tarinoista, myyteistä ja sankaritaruista. Se on tärkeä osa suomalaista kulttuuriperinnettä ja kansallista identiteettiä. “Kalevala” julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1835, ja se on vaikuttanut merkittävästi Suomen kirjallisuuteen, taiteeseen ja kulttuuriin.

Miksi Kalevala on merkittävä?

Kalevala on merkittävä suomalainen teos useista syistä:

 1. Kansallinen identiteetti: Kalevala on ollut keskeinen tekijä suomalaisen kansallisen identiteetin muodostumisessa. Teos on auttanut vahvistamaan käsitystä suomalaisesta kulttuurista ja perinteestä sekä antanut suomalaisille yhteisen kulttuurisen pohjan.

 2. Kulttuuriperintö: Kalevala sisältää laajan kokoelman kansanrunoja ja -lauluja, jotka kuvaavat suomalaista kansanperinnettä, tarinoita ja uskomuksia. Se on tärkeä aarreaitta suomalaiselle kulttuuriperinnölle.

 3. Kirjallisuuden historia: Kalevala edustaa suomalaisen kirjallisuuden historiaa. Elias Lönnrotin kokoamisen ja toimittamisen ansiosta se nosti suomen kieltä kirjalliseen käyttöön ja loi pohjan suomalaiselle kirjallisuudelle.

 4. Kielellinen vaikutus: Kalevalan julkaisu auttoi kehittämään ja standardoimaan suomen kieltä. Teos on vaikuttanut suomen kielen kehittymiseen ja sen käyttöön kirjallisuudessa ja kulttuurissa.

 5. Kansainväliset vaikutteet: Kalevala on saanut myös kansainvälistä huomiota ja vaikutteita. Se on inspiroinut monia kirjailijoita, taiteilijoita ja säveltäjiä eri puolilla maailmaa.

 6. Taiteellinen merkitys: Kalevala on tarjonnut aiheita taiteilijoille, kuten maalareille, kuvanveistäjille ja säveltäjille. Monet taiteelliset teokset ovat syntyneet teoksen innoittamana.

Kaiken kaikkiaan Kalevala on merkittävä, koska se on vaikuttanut laajasti suomalaiseen kulttuuriin, kirjallisuuteen, kieleen ja kansalliseen itsetuntoon. Se on osa Suomen historiaa ja identiteettiä, joka edelleen elää ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Mistä Kalevala kertoo?

Kalevala kertoo monista erilaisista aiheista, tarinoista ja hahmoista, ja se sisältää lukuisia runoja ja lauluja, jotka yhdessä muodostavat laajan kokonaisuuden. Tässä on joitakin keskeisiä teemoja ja aiheita, joista Kalevala kertoo:

 1. Sankaritarinat: Kalevala sisältää monia tarinoita rohkeista ja voimakkaista sankareista, kuten Väinämöisestä, Ilmarisesta ja Lemminkäisestä. Nämä sankarit seikkailevat, taistelevat ja ratkovat erilaisia haasteita ja ongelmia.

 2. Luonnonvoimat ja mytologia: Teos kuvailee luonnonvoimia, kuten tulta, vettä, ilmaa ja metsiä, ja niiden vaikutusta ihmisten elämään. Myös erilaiset myyttiset hahmot ja jumalat, kuten Ukko ja Louhi, ovat tärkeä osa tarinoiden maailmaa.

 3. Rakkaus ja ihmissuhteet: Kalevala käsittelee myös rakkauden ja ihmissuhteiden teemoja. Lemminkäisen ja Kullervon tarinat esimerkiksi käsittelevät rakkauden ja perheen merkitystä, mutta myös näiden aiheiden konflikteja.

 4. Laulu ja tieto: Väinämöinen, teoksen keskeinen hahmo, on viisas tietäjä ja laulaja. Laulu ja tieto ovat tärkeitä osia teoksen maailmassa, ja Väinämöinen käyttää laulua muun muassa parantamiseen ja taikuuden tekemiseen.

 5. Kilpailut ja taistelut: Tarinat sisältävät useita kilpailuja ja taisteluita, kuten laulukilpailuja ja aseellisia taisteluita. Nämä tilanteet ovat usein ratkaisevia tarinoiden kulun kannalta.

 6. Kansan elämä ja arki: Kalevala kuvaa myös kansan arkipäivän elämää, kuten maanviljelyä, kalastusta ja metsästystä, sekä erilaisia tapoja ja perinteitä.

Kaiken kaikkiaan Kalevala on moniulotteinen teos, joka tarjoaa ikkunan suomalaiseen kansanperinteeseen, kulttuuriin ja historiaan. Se sisältää tarinoita, joilla on syvä merkitys suomalaiselle identiteetille ja kulttuurille.

Kalevalan päivä lapsille

Kalevalan päivä voi olla hieno tilaisuus tutustuttaa lapsia suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin. Tässä on joitakin tapoja, joilla voit juhlistaa Kalevalan päivää lasten kanssa:

 1. Kalevalan tarinat: Kerro lapsille Kalevalan tarinoita ja satuja. Voitte yhdessä lukea tai kuunnella tarinoita Väinämöisestä, Lemminkäisestä ja muista sankareista. Tarinat voivat inspiroida mielikuvitusta ja avata ikkunan suomalaiseen mytologiaan.

 2. Askartelu: Järjestä askarteluhetki, jossa lapset voivat tehdä omia Kalevala-aiheisia kuvia, maskotteja tai koristeita. Voitte esimerkiksi luoda hahmoja tarinoista tai maalata kuvia luonnonvoimista.

 3. Nukketeatteri: Luo yhdessä lasten kanssa nukketeatteriesitys, jossa esitetään Kalevalan tarinoita. Lapset voivat tehdä omat nuket ja esittää tarinoita luomalla pienimuotoisen esityksen.

 4. Laulut ja leikit: Laulakaa yhdessä Kalevala-aiheisia lauluja tai keksikää omia lauluja sankareista ja tapahtumista. Voitte myös leikkiä leikkejä, jotka liittyvät tarinoihin, kuten “Väinämöisen soittoa”.

 5. Kulttuurinen tutustuminen: Selitä lapsille, miksi Kalevala on tärkeä suomalaisessa kulttuurissa. Kerro heille tarinoita Elias Lönnrotista ja siitä, miten hän keräsi ja kokosi Kalevalan. Voit myös näyttää kuvia ja piirroksia teoksen hahmoista ja tapahtumista.

 6. Retki luontoon: Koska Kalevala liittyy voimakkaasti luontoon, voit tehdä retken luontoon ja keskustella siitä, miten luonnonvoimat ja maisemat näkyvät tarinoissa.

 7. Satuhetki: Järjestä lasten kanssa satuhetki, jossa luet tai kerrot yksinkertaisia Kalevala-tarinoita lapsille sovellettuna. Voitte käyttää kuvakirjoja tai muokata tarinoita lapsille ymmärrettävään muotoon.

Kalevalan päivä tarjoaa mahdollisuuden sekä oppimiseen että hauskaan ajanviettoon lasten kanssa. Se voi auttaa heitä ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja perinteitä sekä innostumaan tarinoista ja historiasta.

Mikä on Kalevala koru?

Kalevala-koru on suomalainen korumerkki, joka on erikoistunut valmistamaan koruja, joissa on vaikutteita suomalaisesta kulttuurista, perinteistä ja historiasta, erityisesti “Kalevala”-eepoksesta. Korut ovat inspiroituneet kansanperinteestä, mytologiasta ja suomalaisesta luonnosta. Kalevala-korut ovat saavuttaneet suuren suosion Suomessa ja myös kansainvälisesti.

Kalevala-korun valikoimaan kuuluu monenlaisia koruja, kuten kaulakoruja, rannekoruja, sormuksia ja korvakoruja. Koruissa voi olla symboleja, hahmoja ja elementtejä “Kalevala”-eepoksen tarinoista ja Suomen perinteestä, kuten Väinämöisen harppu, Kalevalan sankarit ja luonnonvoimat.

Nämä korut eivät ainoastaan ole kauniita, vaan ne myös kunnioittavat suomalaista kulttuuriperinnettä ja tarjoavat mahdollisuuden kantaa mukanaan palan Suomen historiaa ja identiteettiä.

Kalevalainen jäsenkorjaus

Kalevalainen jäsenkorjaus on manuaalinen terapiamuoto, joka perustuu suomalaisen kansanperinteen ja Kalevalan periaatteisiin. Se pyrkii tasapainottamaan kehon toimintoja ja hoitamaan erilaisia vaivoja ja kiputiloja. Korjausmenetelmässä käytetään erilaisia pehmeitä otteita, liikkeitä ja venytyksiä kehon eri osiin.

Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa uskotaan, että keho pyrkii itseään parantamaan, ja terapeutti auttaa tätä prosessia ohjaamalla kehon omia korjausmekanismeja. Menetelmän juuret perustuvat vanhaan suomalaiseen kansanperinteeseen ja erilaisiin hoitomuotoihin, joita on käytetty ennen modernin lääketieteen kehittymistä.

Kalevalaisen jäsenkorjauksen harjoittajat pyrkivät kokonaisvaltaiseen hoitamiseen ja huomioivat ihmisen fyysisen, psyykkisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin. Menetelmää käytetään usein erilaisten lihaskipujen, nivelvaivojen, ryhtiongelmien ja muiden tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitamiseen.

On tärkeää huomata, että Kalevalainen jäsenkorjaus ei ole lääketieteellinen hoitomuoto, ja ennen minkäänlaisen terapian aloittamista on suositeltavaa keskustella ammattilaisen kanssa, erityisesti jos on olemassa terveysongelmia.

Yhteenveto

Kalevalan päivä, jota vietetään 28. helmikuuta, on merkittävä juhla Suomessa. Tämä päivä kunnioittaa suomalaista kansalliseeposta, “Kalevalaa”, joka on Elias Lönnrotin kokoama kokoelma vanhoja suomalaisia runoja ja lauluja. Juhlapäivä avaa oven suomalaisen kulttuurin rikkaaseen historiaan ja tarjoaa mahdollisuuden juhlia kansallista identiteettiä monipuolisin tavoin.

Kalevala Koru: Kalevalan päivä liittyy vahvasti suomalaiseen kulttuuriin, ja siihen liittyy myös suosittu korumerkki, Kalevala Koru. Nämä korut inspiroituvat kansanperinteestä ja tarjoavat ainutlaatuisia kappaleita, jotka heijastavat suomalaista identiteettiä ja historiaa. Kalevala Koruissa saattavat näkyä symbolit kuten “Kalevala”-eepoksen hahmot tai luonnonvoimat.

Kalevala Kasino ja Valoisa Päivä: Yhä laajemmalle levinneet perinteet juhlistavat myös Kalevalaa. Esimerkiksi Kalevala Kasino yhdistää modernin viihteen ja suomalaisen kulttuurin tarjoten erityistä pelikokemusta. Samoin valoisuus, joka on suomalaisessa kulttuurissa keskeistä, liittyy myös päivään. Helmikuun loppua kohden päivät pitenevät, ja Kalevalan päivä on kuin valon ja uuden ajan alkusoitto.

Ristit ja Rannekorut: Myös Kalevalaan liittyvät symbolit, kuten “Kalevala”-risti, ovat osa juhlan kuvastoa. Risti heijastaa suomalaista kulttuuria ja perinnettä. Rannekorut, toinen suosittu korutyyppi, saattavat inspiroitua Kalevala-teemasta, kunnioittaen samalla suomalaisen käsityötaidon perinnettä.

Kalevalainen Jäsenkorjaus Helsinki: Juhlapäivä ei rajoitu vain koruihin ja perinteisiin, vaan se voi toimia myös inspiraationa terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Esimerkiksi Kalevalainen jäsenkorjaus, joka perustuu kansanperinteeseen, tarjoaa vaihtoehdon kehon tasapainottamiseen ja vaivojen hoitamiseen. Helsinki, Suomen pääkaupunki, on yksi paikka, jossa tätä perinnettä voi kokea.

Kalevalan Päivä Varhaiskasvatuksessa: Juhla ulottuu myös varhaiskasvatukseen, jossa lapset voivat oppia suomalaisesta kulttuurista ja historiasta. Askartelu on yksi tapa, jolla lapsia voidaan innostaa osallistumaan juhlaan. Lapset voivat luoda omia “Kalevala”-aiheisia koruja tai kuvia, syventäen ymmärrystään suomalaisesta identiteetistä.

Lauluja Lapsille ja Yleisesti: Kalevalan päivää voi juhlia myös laulujen voimalla. Erilaiset “Kalevala”-päivän laulut voivat olla osa juhlan ohjelmaa, erityisesti lasten keskuudessa. Lisäksi Yle, Suomen yleisradioyhtiö, voi tarjota erilaisia ohjelmia ja sisältöjä, jotka liittyvät Kalevalan päivään.

Kalevalan Päivä Englanniksi: Vaikka päivän juhliminen tapahtuu Suomessa, sen vaikutukset voivat ylittää kansainväliset rajat. Englaninkielinen nimitys “Kalevalan päivä” kertoo, että päivä voi kiinnostaa myös ulkomaisia kulttuurin ja historian harrastajia.

Näin Kalevalan päivä yhdistää suomalaista kulttuuria, perinnettä, koruja, terveydenhoitoa ja taiteellista ilmaisua. Se avaa oven monipuoliseen juhlintaan, joka kunnioittaa Suomen kulttuuriperintöä ja tarjoaa mahdollisuuden nähdä, kuulla ja kokea suomalaisen historian heijastuksia nykypäivässä.