Juhlapyhat.com

Aleksis Kiven päivä

Kuka oli Aleksis Kivi? Miksi Aleksis Kiven päivä on liputuspäivä?

Aleksis Kivi oli suomalainen kirjailija, joka eli 10. lokakuuta 1834 – 31. joulukuuta 1872. Hänet tunnetaan erityisesti ensimmäisenä suomenkielisenä romaani- ja näytelmäkirjailijana. Kiven tunnetuin teos on romaani nimeltä “Seitsemän veljestä”, joka kuvaa seitsemän veljeksen seikkailuja ja kasvutarinaa maaseudulla.

Aleksis Kiven päivää vietetään Suomessa 10. lokakuuta, joka oli hänen syntymäpäivänsä. Päivää juhlistetaan liputtamalla, koska Kivi on tärkeä hahmo suomalaisessa kirjallisuudessa ja kulttuurissa. Hänen teoksensa ja panoksensa suomenkielisen kirjallisuuden kehittämisessä ovat olleet merkittäviä, ja hän on vaikuttanut moniin myöhempiin kirjailijoihin ja taiteilijoihin. Liputuspäivä on tapa kunnioittaa Aleksis Kiven perintöä ja hänen merkitystään suomalaiselle kulttuurille.

Aleksis Kiven päivä 2024 tiedot 
Vietetään 10.10
LiputuspäiväKyllä
Päivänä vuonna 2024Torstai
VapaapäiväEi

Sisältö

Kuvassa näkyy aleksis kivi

Onko Aleksis Kiven päivä virallinen liputuspäivä?

Kyllä, Aleksis Kiven päivä on virallinen liputuspäivä Suomessa. Sitä vietetään 10. lokakuuta, joka oli Aleksis Kiven syntymäpäivä. Tänä päivänä suomalaiset voivat liputtaa juhlistaakseen Aleksis Kiven merkitystä suomalaiselle kirjallisuudelle ja kulttuurille.

Onko Aleksis Kiven päivä virallinen pyhäpäivä?

Ei, Aleksis Kiven päivä ei ole virallinen pyhäpäivä Suomessa. Se ei ole juhlapyhä, jolloin yleisesti ottaen ihmisillä ei ole työ- tai koulupäiviä. Sen sijaan se on virallinen liputuspäivä, jolloin suomalaiset voivat osoittaa kunnioitusta Aleksis Kiven perintöä kohtaan liputtamalla.

Aleksis Kivi historia

Aleksis Kivi oli suomalainen kirjailija, joka syntyi 10. lokakuuta 1834 Nurmijärvellä. Hän oli nuorin seitsemästä sisaruksesta. Kiven alkuperäinen nimi oli Alexis Stenvall, mutta myöhemmin hän muutti sen suomalaiseen muotoon. Kivi aloitti koulunkäyntinsä suomenkielisessä kansakoulussa ja jatkoi sittemmin opintojaan Helsingissä.

Kiven ura kirjailijana alkoi 1800-luvun puolivälissä. Hänen tunnetuin teoksensa on “Seitsemän veljestä”, joka julkaistiin vuonna 1870. Romaani kertoo seitsemän veljeksen elämästä ja seikkailuista maaseudulla. Teos yhdistelee huumoria, draamaa ja satiiria, ja se on yksi merkittävimmistä suomalaisista kirjallisuuden klassikoista.

Vaikka “Seitsemän veljestä” sai myöhemmin arvostusta, se ei aluksi saanut suurta huomiota eikä menestystä. Kivi koki elämänsä aikana monia vaikeuksia ja pettymyksiä. Hänen terveytensä heikkeni ja hän joutui taloudellisiin vaikeuksiin.

Aleksis Kivi kuoli 31. joulukuuta 1872, vain 38-vuotiaana. Hänen kuolemansa jälkeen hänen teostensa arvostus kasvoi merkittävästi. Hänet tunnustettiin suomalaisen kirjallisuuden uranuurtajaksi ja tärkeäksi vaikuttajaksi. Aleksis Kiven päivää alettiin viettää vuosittain 10. lokakuuta, hänen syntymäpäivänään, kunnioituksena hänen panoksestaan suomalaiseen kulttuuriin.

Mitä Aleksis Kivi sairasti?

Aleksis Kiven sairaudesta ei ole täysin varmaa tietoa, mutta on arvioitu, että hän kärsi mahdollisesti mielenterveysongelmista. Hänen oireidensa perusteella on spekuloitu, että hänellä olisi voinut olla esimerkiksi skitsofrenia tai masennus. Kiven psyykkiset vaikeudet heijastuivat hänen käyttäytymisessään ja mielialassaan, ja ne vaikuttivat hänen elämäänsä ja kirjalliseen tuotantoonsa.

Kivi oli elinaikanaan vaikeuksissa monella tasolla, mukaan lukien taloudelliset haasteet, vähäinen kirjallinen tunnustus ja terveysongelmat. Vaikka emme voi olla varmoja tarkasta sairaudesta, joka vaivasi Aleksis Kiveä, hänen vaikea elämänsä ja kärsimyksensä ovat osa hänen tarinaansa ja vaikuttaneet hänen kirjalliseen perintöönsä.

Miksi Aleksis Kivi oli mielisairaalassa?

Aleksis Kiven tarkka diagnoosi ja syyt, miksi hän joutui mielisairaalaan, eivät ole täysin tiedossa, koska 1800-luvun lääketiede ja terveyskirjanpito olivat hyvin erilaisia kuin nykyään. On kuitenkin tiedossa, että Kivi kärsi mielenterveysongelmista ja hänen terveydentilansa heikkeni vuosien varrella.

Kiven psyykkiset ongelmat saattavat olla seurausta monista tekijöistä, kuten hänen vaikeasta lapsuudestaan, kirjallisten teostensa kohtaamasta vähäisestä tunnustuksesta, taloudellisista vaikeuksista, sosiaalisesta eristyneisyydestä ja mahdollisista perinnöllisistä taipumuksista mielenterveysongelmiin.

Vaikka tarkka syy ja diagnoosi ovat epäselviä, on tiedossa, että Kivi joutui hoitoon Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrisessa osastolla. Hän vietti viimeiset vuotensa mielisairaalassa, jossa hänen terveytensä heikkeni entisestään. Hän kuoli 31. joulukuuta 1872 mielisairaalassa. Hänen vaikea elämäntilanteensa ja kärsimyksensä ovat osa hänen tarinaansa ja perintöään suomalaisessa kulttuurissa.

Miksi Aleksis Kivi on tärkeä?

Aleksis Kivi on tärkeä suomalaisen kulttuurin ja kirjallisuuden kannalta monista syistä:

 1. Suomenkielisen kirjallisuuden uranuurtaja: Kivi oli ensimmäinen suomalainen kirjailija, joka kirjoitti suomen kielellä romaaneja ja näytelmiä. Hänen teoksensa, erityisesti “Seitsemän veljestä”, avasivat tien suomenkieliselle kirjallisuudelle ja vahvistivat suomen kielen asemaa kirjallisena kielenä.

 2. Klassikko ja kirjallinen perintö: “Seitsemän veljestä” on yksi Suomen kirjallisuuden klassikoista, ja se on vaikuttanut moniin myöhempiin kirjailijoihin ja taiteilijoihin. Kiven huumori, ironia ja kyky kuvata suomalaista maaseutuelämää ovat olleet merkittäviä vaikutteita myöhemmille kirjallisille teoksille.

 3. Kansallinen symboli: Aleksis Kivi on tullut tunnetuksi myös kansallisena symbolina, joka edustaa suomalaista kirjallisuutta ja kulttuuria. Hänen syntymäpäivänsä, 10. lokakuuta, on virallinen liputuspäivä, jolloin suomalaiset juhlistavat hänen perintöään.

 4. Taiteilijan elämä ja kärsimys: Kiven vaikea elämä ja mielenterveysongelmat tekevät hänestä inhimillisen hahmon, jonka kärsimys ja taistelu ovat inspiroineet monia. Hänen tarinansa kautta on mahdollista ymmärtää 1800-luvun Suomea, kirjailijan ammatin haasteita ja mielenterveyden merkitystä.

 5. Kielenvaihtoehtoisen kirjallisuuden edistäjä: Kiven päätös kirjoittaa suomeksi oli rohkea teko, sillä tuolloin suomea ei juurikaan käytetty kirjallisessa muodossa. Hänen panoksensa suomen kielen kehittämisessä ja sen nostamisessa kirjallisen ilmaisun välineeksi on ollut merkittävä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Aleksis Kivi on tärkeä hahmo suomalaisessa kulttuurissa ja kirjallisuudessa, ja hänen vaikutuksensa ulottuu monille eri alueille.

Aleksis Kiven runoja

  1. Suomen salossa:

   Onnen maa on Suomenmaa, sen salot, saaret siimeksessä, mi rauhan, riemun armahin, suo kaikelle, mi liikkuu, piileksii. Nyt, veljet, nouskaamme, mi hiljaa vartoo mennyttä aikaa, mi poissa ompi pimeyden maassa, nyt nouskaamme ja katsoen kanssamme kulkekaamme.

  2. Tuhannen tuoksun maa:

   Minä laulan kuin kaski, tuhat tuoksua maan, minä kuiskuttelen kuin saski, tuhat sulosanaa, vaan.

   Laula, sano, mitä huvittaa, liitto, laulu on vain, tässä mailmass’ on huomenna kaikki taas toisin vain.

  3. Mun sydämeni laulu:

   Nyt kuulen laulun laulavan, se liikkuu mulle sielussain, on kuin maa manalaan vaipuis vaan ja rauha löytyisi hautaisain.

   Se ääni sielun peräst’ on, mi aina kaipuuta vaan, se ääni rakkauden kaipuun mi kertoo, kertoo aina vaan.

  Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä Aleksis Kiven runoista. Hänen runot ja kirjallinen tuotantonsa ovat olleet merkittäviä osia suomalaista kirjallisuutta ja kulttuuria.

Miten "seitsemän veljestä" kirjasta tuli Suomen kirjallisuuden klassikko?

“Seitsemän veljestä” -romaanista tuli Suomen kirjallisuuden klassikko monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta:

 1. Romaanin ainutlaatuisuus: “Seitsemän veljestä” oli aikanaan suomenkielisen kirjallisuuden ensimmäisiä romaaneja. Sen kautta suomen kieli nousi kirjallisena ilmaisuvälineenä uuteen asemaan, ja teos toi mukanaan uudenlaisen tavan käsitellä suomalaista elämää ja kulttuuria.

 2. Kielenvaihtoehtoisen kirjallisuuden edelläkävijä: Aleksis Kivi päätti kirjoittaa teoksensa suomeksi, vaikka ruotsi oli tuohon aikaan vallitseva kirjallisuuden kieli Suomessa. Tämä teki “Seitsemän veljeksestä” tärkeän edelläkävijän suomen kielen kehittämisessä ja sen käyttämisessä kirjallisessa muodossa.

 3. Kansanomaisuus ja huumori: Teoksessa yhdistyvät suomalainen kansanperinne, huumori ja ironia. Kivi toi tarinassaan esiin suomalaista maaseutuelämää ja sen piirteitä, mikä resonoi suuren yleisön kanssa. Hän loi eläväisiä ja inhimillisiä hahmoja, jotka ovat jääneet ihmisten mieliin.

 4. Myöhempi arvostus: Vaikka “Seitsemän veljestä” ei aluksi saanut suurta huomiota ja menestystä, sen arvostus kasvoi myöhemmin. Se tuli osaksi suomalaista koulukirjallisuutta ja lukion opetussuunnitelmaa, mikä varmisti sen jatkuvan lukijakunnan ja aseman kirjallisuuden klassikkona.

 5. Kirjallisuuden tutkimus ja analyysi: Tutkijat ja kirjallisuuden asiantuntijat ovat vuosien varrella syventyneet “Seitsemän veljeksen” analyysiin, tulkintaan ja merkityksiin. Tämä on edistänyt teoksen asemaa kirjallisuuden klassikkona ja auttanut ymmärtämään sen monitahoisia ulottuvuuksia.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että “Seitsemän veljeksestä” tuli Suomen kirjallisuuden klassikko sen omaperäisen sisällön, kielellisen merkityksen, kansanomaisuuden ja myöhemmän arvostuksen vuoksi. Teos on jättänyt jälkensä suomalaiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen, ja se on edelleen tärkeä osa kansallista kirjallista perintöämme.

Mistä kertoo Seitsemän veljestä?

“Seitsemän veljestä” kertoo seitsemän veljeksen elämästä ja seikkailuista maaseudulla. Tarina sijoittuu suomalaiseen maalaisympäristöön, ja teoksessa kuvataan veljesten kasvamista ja kamppailua ympäristönsä haasteiden kanssa. Teos yhdistelee draamaa, huumoria ja satiiria kuvaten veljesten värikkäitä persoonallisuuksia ja heidän suhteitaan toisiinsa sekä ympäröivään yhteiskuntaan.

Kun seitsemän veljestä jäävät orvoiksi, he päättävät eristäytyä yhdessä erämaahan ja rakentaa itselleen oman elämän. Veljekset ovat hyvin erilaisia luonteiltaan, mikä aiheuttaa ristiriitoja ja hankaluuksia heidän yhteiselämässään. Tarinassa käsitellään veljesten kasvamista aikuisiksi, heidän pyrkimystään sopeutua uuteen ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä heidän suhdettaan naapurikyliin ja viranomaisiin.

Teoksessa kuvataan myös veljesten rakkauselämää, heidän yrityksiään saavuttaa itsenäisyyttä ja vapaata elämää sekä heidän kommelluksiaan ja seikkailujaan. Kirja käsittelee monia teemoja, kuten vapautta, yhteisöllisyyttä, identiteettiä, kasvamista ja yksilöiden välistä vuorovaikutusta.

“Seitsemän veljeksen” huumori, elävät hahmot ja yhteiskuntakriittiset sävyt ovat tehneet siitä merkittävän teoksen suomalaisessa kirjallisuudessa ja kulttuurissa. Teos on säilynyt aikojen yli ja inspiroinut lukuisia lukijoita ja kirjailijoita.

Mistä alkaen on vietetty Aleksis Kiven päivää?

Aleksis Kiven päivää on vietetty 1800-luvulta lähtien. Ensimmäiset Aleksis Kiven päivän juhlat järjestettiin jo hänen elinaikanaan. Kiven syntymäpäivä, 10. lokakuuta, alkoi vähitellen vakiintua päiväksi, jolloin hänen muistoaan kunnioitetaan.

Kuitenkin virallinen liputuspäivä Aleksis Kiven päivänä tuli voimaan vasta myöhemmin. Suomessa Aleksis Kiven päivästä tuli virallinen liputuspäivä vuonna 1954. Tämä päätös vahvisti päivän asemaa kansallisen kulttuurin ja kirjallisuuden juhlapäivänä, jolloin suomalaiset voivat osoittaa kunnioitusta Aleksis Kiven perintöä kohtaan liputtamalla.