Juhlapyhat.com

Kansainvälinen rauhanpäivä

Mikä on Kansainvälinen rauhanpäivä?

Kansainvälinen rauhanpäivä on Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vuosittain 21. syyskuuta viettämä päivä. Tämä päivä on omistettu maailmanrauhan edistämiselle ja aseellisten konfliktien ehkäisemiselle. Kansainvälisen rauhanpäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta rauhan merkityksestä ja rohkaista ihmisiä pyrkimään rauhanomaiseen ratkaisuun konflikteissa.

YK:n järjestämät tapahtumat ja kampanjat, kuten rauhankävelyt ja rauhan julistaminen, pyritään herättämään keskustelua rauhan säilyttämisestä ja edistämisestä maailmanlaajuisesti. Tämä päivä muistuttaa meitä siitä, että rauha on yhteinen tavoite, joka vaatii kaikkien osallistumista ja sitoutumista.

Kansainvälinen rauhanpäivä on tärkeä tilaisuus pohtia rauhan mahdollisuuksia ja sitoutua rakentamaan parempaa maailmaa, jossa konfliktien sijasta vallitsee yhteistyö ja ymmärrys.

Kansainvälinen rauhanpäivä 2024 tiedot 
Vietetään 21.09
LiputuspäiväEi
Päivänä vuonna 2024Lauantai
VapaapäiväEi

Sisältö

kyyhky symboloimassa Kansainvälistä rauhanpäivää

Onko Kansainvälinen rauhanpäivä virallinen liputuspäivä, juhlapyhä tai pyhäpäivä?

Kansainvälinen rauhanpäivä ei ole virallinen liputuspäivä, juhlapyhä eikä pyhäpäivä Suomessa. Liputuspäivät ja juhlapyhät vaihtelevat eri maissa, ja vaikka Kansainvälinen rauhanpäivä on tärkeä ja merkityksellinen päivä, se ei kuulu Suomen virallisten liputuspäivien tai juhlapäivien joukkoon.

Kansainvälinen rauhanpäivä historia

Kansainvälisen rauhanpäivän historia juontaa juurensa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) perustamiseen ja toisen maailmansodan päättymiseen. Tämä päivä vakiintui viralliseksi juhlaksi YK:n toiminnassa ja päätettiin viettää vuosittain 21. syyskuuta. Tässä on lyhyt yhteenveto Kansainvälisen rauhanpäivän historiasta:

 1. Toisen maailmansodan loppu: Kansainvälisen rauhanpäivän juuret juontavat toisen maailmansodan päätökseen vuonna 1945. Sodan lopputuloksena YK perustettiin tavoitteenaan edistää rauhaa ja turvallisuutta maailmassa sekä estää vastaavien konfliktien syntymistä tulevaisuudessa. Teemaan kuuluu myös vainojen uhrien muistopäivä.

 2. Kansainvälisen rauhanpäivän perustaminen: YK:n yleiskokous päätti virallisesti Kansainvälisen rauhanpäivän perustamisesta joulukuussa 1981. Päivämääräksi valittiin 21. syyskuuta, joka sopi symbolisesti yhteen YK:n yleiskokouksen avautumispäivän kanssa.

 3. Tarkoitus ja teemat: Kansainvälisen rauhanpäivän tarkoitus on korostaa rauhan merkitystä ja edistää maailmanlaajuista rauhaa ja turvallisuutta. Joka vuosi päivän teema vaihtelee, keskittyen erilaisiin rauhan ja konfliktien ehkäisyn näkökulmiin.

 4. Tapahtumat ja aktiviteetit: YK ja eri järjestöt järjestävät Kansainvälisen rauhanpäivän kunniaksi erilaisia tapahtumia ja kampanjoita, kuten rauhankävelyjä, seminaareja, konferensseja ja rauhan julistamista. Nämä aktiviteetit pyrkivät lisäämään tietoisuutta rauhan merkityksestä ja kannustamaan ihmisiä toimimaan rauhan puolesta.

Kansainvälisellä rauhanpäivällä on tärkeä rooli rauhan edistämisessä maailmassa ja muistuttaa meitä siitä, että rauha on kaikkien etu ja sen ylläpitäminen vaatii yhteisiä ponnisteluja.

Kansainvälinen rauhanpäivä Suomessa

Kansainvälinen rauhanpäivä on merkittävä päivä myös Suomessa, vaikka se ei ole virallinen liputuspäivä, juhlapyhä tai pyhäpäivä. Suomessa tätä päivää juhlistetaan erilaisin tapahtumin ja aktiviteetein, jotka korostavat rauhan tärkeyttä ja edistämistä. Tässä on joitakin tapoja, joilla Kansainvälistä rauhanpäivää vietetään Suomessa:

 1. Koulut ja oppilaitokset: Monet koulut ja oppilaitokset järjestävät Kansainvälisen rauhanpäivän kunniaksi erilaisia tapahtumia ja projekteja, joissa opiskelijat voivat oppia rauhasta ja konfliktien ratkaisusta.

 2. Järjestöt ja yhteisöt: Rauhanjärjestöt ja muut yhteisöt voivat järjestää rauhanmarssit, seminaareja, paneelikeskusteluja ja muita aktiviteetteja, jotka tuovat esiin rauhan ajatuksia ja haasteita.

 3. Mediatiedotus: Mediatalot voivat käsitellä Kansainvälistä rauhanpäivää ja siihen liittyviä aiheita erilaisin ohjelmin, artikkelein ja dokumenteilla edistäen rauhantyötä tiedotusvälineiden avulla.

 4. Rauhanmerkki: Kansainvälisen rauhanpäivän aikaan voit nähdä rauhanmerkin, joka on yksi tunnetuimmista rauhaa symboloivista merkeistä, näkyvän eri paikoissa ja vaatteissa.

 5. Rauhan viesti: Monet ihmiset ja yhteisöt lähettävät Kansainvälisen rauhanpäivän aikaan rauhan viestejä ja toivotuksia sosiaalisessa mediassa ja muissa viestintäkanavissa.

Vaikka Kansainvälinen rauhanpäivä ei ole virallinen loma Suomessa, se tarjoaa silti mahdollisuuden käsitellä rauhaan ja konfliktien ratkaisuun liittyviä kysymyksiä sekä edistää rauhan sanomaa niin yksilötasolla kuin yhteisöissäkin.

Mitä Kansainvälinen rauhanpäivä merkitsee nykyään?

Kansainvälinen rauhanpäivä merkitsee nykypäivänä monia tärkeitä asioita:

 1. Rauhan edistäminen: Kansainvälinen rauhanpäivä on edelleen keskeinen päivä, joka korostaa rauhan merkitystä maailmassa. Se muistuttaa meitä siitä, että rauha on arvokas ja tavoiteltava asia, jota tulee vaalia ja edistää.

 2. Kansainvälinen yhteistyö: Päivä korostaa tarvetta kansainväliselle yhteistyölle rauhan ja konfliktien ehkäisemisen saralla. Se kannustaa valtioita ja järjestöjä toimimaan yhdessä rauhan saavuttamiseksi.

 3. Kriisien ratkaisu: Kansainvälinen rauhanpäivä muistuttaa meitä myös konfliktien rauhanomaisen ratkaisemisen tärkeydestä. Se kannustaa etsimään dialogia ja neuvotteluratkaisuja aseellisten konfliktien sijaan.

 4. Ihmisoikeudet: Päivä liittyy ihmisoikeuksiin, sillä rauha ei ole mahdollista ilman oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Kansainvälinen rauhanpäivä korostaa tarvetta suojella ja edistää ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

 5. Kriisien ja konfliktien tiedostaminen: Päivä tarjoaa tilaisuuden tiedostaa maailmanlaajuisia kriisejä ja konflikteja sekä rohkaisee ihmisiä osallistumaan rauhantyöhön ja humanitaariseen apuun.

 6. Kasvava haaste ilmastonmuutoksen ja kestävyyden suhteen: Nykypäivänä Kansainvälinen rauhanpäivä liittyy myös ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen haasteisiin. Ilmastonmuutos voi lisätä resurssikonflikteja, ja siksi rauhan ja kestävyyden välillä on vahva yhteys.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Kansainvälinen rauhanpäivä säilyttää merkityksensä nykypäivänä muistuttaen meitä rauhan, ihmisoikeuksien ja kestävän tulevaisuuden tärkeydestä. Se toimii myös muistutuksena siitä, että jokainen voi osallistua rauhantyöhön omalla panoksellaan ja toimillaan.